Åsens TK

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i vår tennisförening?

Med följande rader inbjuder ÅSENS TK, boende på Lövskogsåsen och Rönnvägen med omgivning, som ej är medlemmar att anmäla sitt intresse för medlemskap i föreningen.

På senare år har det varit en viss in och utflyttning i området som har medfört att kölistan har betats av samt att vi till och från har en del vakanta platser som vi tänker fylla och samtidigt komplettera vår köförteckning.

När man går in i föreningen betalar man en insats som följer index. Insatsen är för 2020 beslutad till 4900 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur klubben.

Årsavgiften 800 kronor/familj (där 200:-avgår vid medverkan på städdagen) går till löpande och framtida underhåll samt ungdoms och vuxenträning.

Se även information angående gällande reservationsbelopp.