Åsens TK

Reservation av insatskapital för banrenovering

För att hantera kostnaden för renovering av banan beslutade extrastämman 2013-05-12 att reservera en viss del av insatskapitalet.

Reservationsbeloppet kommer successivt att sjunka för att försvinna om ca 7 år.

Följande regler gäller för det reserverade insatskapitalet:
1. Det reserverade beloppet kan inte överskrida medlemmens insats.
2. Aktuellt reservationsbelopp beslutas vid årsmötet och gäller fram till nästa årsmöte.
3. Vid inträde i klubben betalas insats som vanligt enligt beslut av årsmötet.
4. Vid utträde ur klubben, reduceras den återbetalade insatsen med aktuellt reservationsbelopp.
5. Samma utträdesregler gäller för nuvarande och nytillkomna medlemmar.