Åsens TK

Åsens TK

Kort kan nämnas att Åsens Tennisklubb bildades 1974 och vänder sig till familjer som bor på Lövskogsåsen och Rönnvägen med omgivning. Antalet medlemsfamiljer är enligt föreningens stadgar 60 st. Föreningen sköts av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare samt kassör. Till detta kommer kommittéer för banan, tävlingar(KM) osv.

På våren inleds säsongen med årsmöte samt gemensam städdag/underhåll på och runt banan av samtliga medlemmar.

Under sommaren ordnar vi normalt barn och vuxenträning för våra medlemmar med inhyrda tränare.

Säsongens höjdpunkt har på senare år varit när sommarens träning avslutas med gemensam grillfest och blandad skojturnering för barn och vuxna veckan före skolstart. Därefter fortsätter spelandet tills hösten/vintern tar över och nätet plockas ned och banan "ide", medan andra fortsätter inomhus t.ex. i Brottkärr.

Förutom detta kan medlemmar boka banan för eget spel.