Åsens TK

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i vår tennisförening?

Med följande rader inbjuder ÅSENS TK, boende på Lövskogsåsen och Rönnvägen med omgivning, som ej är medlemmar att anmäla sitt intresse för medlemskap i föreningen.

På senare år har det varit en viss in och utflyttning i området som har medfört att kölistan har betats av samt att vi till och från har en del vakanta platser som vi tänker fylla och samtidigt komplettera vår köförteckning.

När man går in i föreningen betalar man en insats som följer index. Insatsen är för 2020 beslutad till 4900 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur klubben.

Årsavgiften 800 kronor/familj (där 200:-avgår vid medverkan på städdagen) går till löpande och framtida underhåll samt ungdoms och vuxenträning.

Se även information angående gällande reservationsbelopp.

Ansökan om medlemsskap

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Postort:
Telnr
E-mail
Upprepa E-mail
Notering
 

Kösituation

Aktuell kö
Ködatum Namn Namn
2014-05-05 12:36:59  Fors  Jenny  
2014-05-30 23:07:28  Gerremo  Johan 
2014-08-10 07:55:36  Hallén  Daniel  
2014-09-21 07:25:06  Stensmyr  Amanda  
2015-07-13 21:59:14  Högström  Rickard 
2015-08-15 20:02:18  Andersson-Wid  Dan  
2016-05-20 15:02:09  Kurol   Jonas  
2016-05-22 20:40:33  Torstensson  Martin 
2016-06-17 20:29:02  Lorentzon  Mattias 
2016-06-25 18:47:44  Viktor  Jesper 
2016-07-09 23:19:52  Andersson  Per 
2016-09-04 12:18:54  Lundbäck  Olov 
2016-12-07 08:25:14  Sandqvist  Karin 
2017-04-22 13:39:15  Frick  Pontus 
2017-04-24 14:35:50  Andersson  Pierre 
2017-06-20 12:56:09  Beyer  Simon 
2017-06-20 12:56:56  Beyer  Louise 
2017-08-27 14:27:09  Mårtensson  Jonas 
2018-06-11 21:22:04  Bergman   Åsa 
2018-06-11 22:05:35  Brunfelt  Magnus 
2018-07-19 15:08:53  Gibbings  Carl 
2018-07-26 18:27:09  Danielsen  Anders 
2018-08-07 14:03:31  Sandberg   Cecilia 
2019-06-02 23:05:00  Kruse  Filip 
2020-04-18 17:13:33  Schmidt  Martin 
2020-04-25 15:09:46  Hedman  Richard 
2020-05-21 14:31:51  Rosbecker D'Arienzo  Andreas 
2020-06-14 11:17:46  Envik  Richard 
2020-06-14 11:25:19  Åkerblom  Anna 
2020-07-26 20:47:57  Gejervall  Pia