Åsens TK

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i vår tennisförening?

Med följande rader inbjuder ÅSENS TK, boende på Lövskogsåsen och Rönnvägen med omgivning, som ej är medlemmar att anmäla sitt intresse för medlemskap i föreningen.

På senare år har det varit en viss in och utflyttning i området som har medfört att kölistan har betats av samt att vi till och från har en del vakanta platser som vi tänker fylla och samtidigt komplettera vår köförteckning.

När man går in i föreningen betalar man en insats som följer index. Insatsen är för 2024 beslutad till 5500 kronor. Insatsen återbetalas vid utträde ur klubben.

Årsavgiften 1200 kronor/familj (där 200:-avgår vid medverkan på städdagen) går till löpande och framtida underhåll samt ungdoms och vuxenträning.

Ansökan om medlemsskap

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Postort:
Telnr
E-mail
Upprepa E-mail
Notering
 

Kösituation

Aktuell kö
Ködatum Namn Namn
2018-07-26 18:27:09  Danielsen  Anders 
2018-08-05 19:28:30  Åkerblom  Anna 
2018-08-07 14:03:31  Sandberg   Cecilia 
2019-06-02 23:05:00  Kruse  Filip 
2020-04-18 17:13:33  Schmidt  Martin 
2020-04-25 15:09:46  Hedman  Richard 
2020-05-21 14:31:51  Rosbecker D'Arienzo  Andreas 
2020-07-26 20:47:57  Gejervall  Pia 
2021-02-01 02:36:01  Skog  Gabriel 
2021-06-17 22:05:40  Mankert  Isak 
2021-06-24 11:58:05  Ylijärvi  Raimo Maxan 
2021-08-31 08:30:35  Nelson  Emil 
2021-09-03 13:52:14  Petersson  Viktor 
2021-10-09 17:37:30  Holm  Katarina 
2022-05-04 16:42:09  Wahlström  Maja 
2022-11-03 19:50:46  Händén   Joanna 
2023-01-12 11:09:33  Svensson  Jonatan  
2023-02-18 15:20:31  Martinius   Fredrik  
2023-05-30 09:37:37  Strandell  Charlotta 
2023-07-08 20:48:32  Swart  Kate 
2023-07-09 09:17:21  Swart  Sebastiaan  
2023-07-28 21:38:47  Reichler  Camilla 
2023-08-13 21:12:24  Henriksson  Kristoffer 
2024-05-18 19:09:54  Dijner  Joakim