Åsens TK
Lövskogsåsen 23 c/o F. Bromander, 427 38 BILLDAL
hemsida: http://www.asenstk.se
e-post: styrelsen@asenstk.se

STYRELSEN ÅR 2011

Funktion Namn Address Telefon
Ordförande Fredrik Bromander Lövskogsåsen 23 031 91 12 12
Kassör Lars Ericsson Billdals Rönnv. 7 031 91 24 32
Sekreterare Lars Andersson Lövskogsåsen 20 031 91 46 18
 
 
Valberedning Fredrik Bromander Lövskogsåsen 23 031 91 12 12
Valberedning Lars Andersson Lövskogsåsen 20 031 91 46 18
Valberedning Lars Ericsson Billdals Rönnv. 7 031 91 24 32

Sektion tennis

Funktion Namn Address Telefon

Bankommitté

Funktion Namn Address Telefon
Per Björck Lövskogsåsen 45 031 91 28 54
Mikael Flyning Lövskogsåsen 85 031 24 38 55
Lars Lööf Lövskogsåsen 87 031 91 27 15
Roger Norrlén Lövskogsåsen 9 031 24 21 78

Du är alltid välkommen till styrelsen med frågor och idéer, gärna via e-post till styrelsen@asenstk.se