Åsens TK
Lövskogsåsen 23 c/o F. Bromander, 427 38 BILLDAL
hemsida: http://www.asenstk.se
e-post: styrelsen@asenstk.se

STYRELSEN ÅR 2022

Funktion Namn Address Telefon
Ordförande Fredrik Bromander Lövskogsåsen 23 031 91 12 12
Kassör Lars Ericsson Billdals Rönnv. 7 031 91 24 32
Sekreterare Lars Andersson Lövskogsåsen 20 031 91 46 18
 
 
Valberedning Fredrik Bromander Lövskogsåsen 23 031 91 12 12
Valberedning Lars Andersson Lövskogsåsen 20 031 91 46 18
Valberedning Lars Ericsson Billdals Rönnv. 7 031 91 24 32

Sektion tennis

Funktion Namn Address Telefon

Bankommitté

Funktion Namn Address Telefon
Thomas Andersson Lövskogsåsen 86 0709 12 09 05
Mattias Bengtsson Lövskogsåsen 84 031 20 10 02
Mikael Ivari Lövskogsåsen 36 0733 33 45 39

Du är alltid välkommen till styrelsen med frågor och idéer, gärna via e-post till styrelsen@asenstk.se