Åsens TK
Lövskogsåsen 23 c/o F. Bromander, 427 38 BILLDAL
hemsida: http://www.asenstk.se
e-post: styrelsen@asenstk.se

STYRELSEN ÅR 2016

Funktion Namn Address Telefon
Ordförande Fredrik Bromander Lövskogsåsen 23 031 91 12 12
Kassör Lars Ericsson Billdals Rönnv. 7 031 91 24 32
Sekreterare Lars Andersson Lövskogsåsen 20 031 91 46 18
 
 
Valberedning   Fredrik Bromander Lövskogsåsen 23 031 91 12 12
Valberedning   Lars Andersson Lövskogsåsen 20 031 91 46 18
Valberedning   Lars Ericsson Billdals Rönnv. 7 031 91 24 32

Bankommitté

Funktion Namn Address Telefon
Bankommitté   Karl Stenberg Billdals Lärkträdsväg 8 031 719 37 25
Bankommitté   Mattias Bengtsson Lövskogsåsen 84 031 20 10 02

Tävlingskommitté

Funktion Namn Address Telefon

Du är alltid välkommen till styrelsen med frågor och idéer, gärna via e-post till styrelsen@asenstk.se