Ny belysning 2009-2010


Under 2009 byttes belysning ut runt banan. Det gamla belysningen var uttjänt och för att kunna utnyttja banan till kurser kvällstid, måste det finnas en fungerande belysning.

De armaturer som vi monterade 2009 visade sig vara av en osedvanligt dålig kvalité. Efter flera lampbyte beslutade styrelsen att inför tennisträningen sommaren 2010 montera armaturer avsedda för att belysa idrottsanläggningar utomhus.

Den 2/8-2010 monterades de nya armaturerna som vi hoppas kommer att fungera under många år framåt.

 

De nya armaturerna är av typen metallhallogen vilket ger dem en del egenheter.

  1. När lamporna tänds kan de i vissa fall brumma till kraftigt. Detta är helt normalt och inget att oroa sig för.
  2. Lampan tar god tid (flera minuter) på sig att komma upp till full ljusintensitet.
  3. När lampan släckts går den inte att tända igen under flera minuter. Man bör alltså inte tända och släcka med korta tidsintervall.
  4. Ljusutbudet är avsevärt bättre /watt jämfört med de tidigare lamporna.

Hoppas som sagt att vi kommer att få stor glädje av de nya lamporna.

När vi ändå diskuterar lamporna. Som beskrivs av instruktioner i elskåpet skall huvudströmställaren alltid vara tillslagen. Detta för att möjliggöra fjärravläsning. Lamporna tänds med respektive strömställare placerade mitt i EL-skåpet.

T1_DSC_0905
T1_DSC_0908
T2_Img_1079
T2_Img_1086
T3_Img_1073
T3_Img_1077
T3_Img_1084
T3_Img_1089
T3_Img_1127